Thư viện

Ứng dụng VinOCR định danh khách hàng điện tử, đảm bảo an toàn mùa dịch

Với độ chính xác 96% và tốc độ xử lý dưới 01 giây, VinOCR đang được ứng dụng vào giải

Camera thông minh giúp tăng hiệu quả kinh doanh như thế nào?

Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, sản phẩm camera thông minh VinCamAI có thể phân tích các thuộc