Thư viện

Phân loại hình ảnh trong Thị giác máy tính

Phân loại là một trong ba cách phổ biến nhất để xử lý dữ liệu hình ảnh. Nếu tác vụ

Chống giả mạo khuôn mặt trong Camera thông minh

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt là một trong những lĩnh vực quan trọng đang được đẩy mạnh nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở cho lĩnh vực thị giác máy tính

Thị giác máy tính (Computer Vision) là một lĩnh vực khoa học máy tính nổi tiếng những năm trở lại

Camera thông minh: Một số công nghệ điển hình

Các hệ thống Camera giám sát thông minh (Smart Camera) đang có xu thế được triển khai rộng rãi ở

Phân vùng ảnh là gì? Một số kỹ thuật phân vùng phổ biến

Trong Thị giác máy tính, phân vùng ảnh là một kỹ thuật quan trọng, giúp giải nhiều bài toán thuộc

03 thuật toán điều khiển giúp xe tự hành di chuyển

Một trong những chìa khóa quyết định sự thành công xe tự hành nằm ở trình theo dõi đường đi