Phân loại chữ số viết tay với Perceptron nhiều lớp (MLP)

Nhờ những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, việc lưu trữ thông tin và xử

Định danh khách hàng điện tử (eKYC): Xu hướng mới của doanh nghiệp trong thời đại số

Bất kì doanh nghiệp nào cũng cần xác định thông tin khách hàng trước khi tiến