Công nghệ trong chẩn đoán hình ảnh y tế

Bằng việc ứng dụng công nghệ AI, giải pháp VinDr do Viện Nghiên cứu Dữ liệu

Sở Y tế Phú Thọ ký kết hợp tác xây dựng và triển khai giải pháp VinDr trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh y tế

Ngày 6/10, Sở Y tế phối hợp với Viện nghiên cứu dữ liệu lớn (Tập đoàn