Sở Y tế Phú Thọ ký kết hợp tác xây dựng và triển khai giải pháp VinDr trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh y tế

Ngày 6/10, Sở Y tế phối hợp với Viện nghiên cứu dữ liệu lớn (Tập đoàn

Triển khai VinDr – Giải pháp AI toàn diện cho chẩn đoán hình ảnh y tế

Ngày 19/6/2020, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Tập đoàn Vingroup) tiến hành triển khai thử