Data-centric AI là gì?

AI = Code + Data. Từ công thức sơ lược này, có thể thấy, trong điều

8 ý tưởng thú vị trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp đã nhận ra vai trò quan trọng của khoa