11 Dự án OCR mã nguồn mở

Nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition – OCR) là phần mềm có chức

Sự khác biệt giữa các công nghệ OCR, ICR, OMR

Nhận dạng ký tự quang học là một trong những lĩnh vực đang nổi của trí