Thuật toán phân tích video trong thị giác máy tính

Cốt lõi của thị giác máy tính là đọc hiểu dữ liệu hình ảnh. Nhờ công

11 Dự án OCR mã nguồn mở

Nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition – OCR) là phần mềm có chức