Mỗi năm, thế giới có 40 triệu ca chẩn đoán hình ảnh y tế xảy ra sai sót. Vậy làm thế nào để gia tăng cả số lượng và chất