Y tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đang phải đối mặt với những thách thức lớn nhất từ trước tới nay, dưới tác động của Covid-19. Đại