Thư viện

Phân loại hình ảnh trong Thị giác máy tính

Phân loại là một trong ba cách phổ biến nhất để xử lý dữ liệu hình ảnh. Nếu tác vụ

Triển khai Chatbot: Một số khó khăn doanh nghiệp thường gặp phải

Việc triển khai các hệ thống chatbot, đặc biệt là chatbot sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI chatbot), mang

Công nghệ tự động nhận dạng tiếng nói

Từ thẻ đục lỗ, bàn phím gõ đến màn hình cảm ứng là cả một tiến trình không ngừng thay

Chống giả mạo khuôn mặt trong Camera thông minh

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt là một trong những lĩnh vực quan trọng đang được đẩy mạnh nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở cho lĩnh vực thị giác máy tính

Thị giác máy tính (Computer Vision) là một lĩnh vực khoa học máy tính nổi tiếng những năm trở lại

Định danh khách hàng điện tử (eKYC): Xu hướng mới của doanh nghiệp trong thời đại số

Bất kì doanh nghiệp nào cũng cần xác định thông tin khách hàng trước khi tiến hành cung cấp dịch