Thư viện

Chu trình xây dựng thuật toán và ứng dụng của công nghệ nhận diện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt là thuật toán xác định danh tính của một cá nhân bằng đặc trưng khuôn mặt

EFPN: Mô hình mạng tính năng thiết kế dạng kim tự tháp mở rộng để phát hiện vật thể nhỏ

Công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision) sử dụng các thuật toán để máy tính có khả năng mô

Thuật toán phân tích video trong thị giác máy tính

Cốt lõi của thị giác máy tính là đọc hiểu dữ liệu hình ảnh. Nhờ công nghệ học sâu và

Chống giả mạo khuôn mặt trong Camera thông minh

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt là một trong những lĩnh vực quan trọng đang được đẩy mạnh nghiên cứu

Camera thông minh: Một số công nghệ điển hình

Các hệ thống Camera giám sát thông minh (Smart Camera) đang có xu thế được triển khai rộng rãi ở

Phân vùng ảnh là gì? Một số kỹ thuật phân vùng phổ biến

Trong Thị giác máy tính, phân vùng ảnh là một kỹ thuật quan trọng, giúp giải nhiều bài toán thuộc